Aldring i Norge (gamle Demensdagene)

Aldring i Norge-dagene finner sted i Oslo kongressenter og erstatter den godt etablerte «Demensdagene-konferansen». Aldring i Norge viser deg mulighetene. Hvordan den enkelte gjennom livet kan gjøre gode valg for å forebygge sykdom og hvordan samfunnet kan legge til rette for de gode valgene. Vi belyser viktige problemstillinger i alderdommen, som kulturdeltagelse, seksualitet, kjønnsperspektiver, familie, sosialt nettverk og rus. Vi viser hvordan helsevesenet kan møte økte krav fra flere eldre uten å gå på kompromiss med kvaliteten i tjenesten. I det ligger også en plan for å hjelpe hjelperne.

Mer informasjon om priser og påmelding på Aldring og helse sine nettsider: Klikk her

Når
Arrangementet går over 2 dager:
Tirsdag 6. desember
Onsdag 7. desember

Arrangør
Nasjonalt senter for Aldring og helse

Målgruppe
Helse- og omsorgspersonell

Mål for arrangementet
Spre kunnskap om eldrehelse, gode tjenester og nytt innen behandling.

Påmeldingsfrist
04. november 2022 kl 12.00

Vedlegg
Programoversikt

Kontaktperson for arrangementet
Tina Walmann-Bjune
(tina.walmann-bjune@aldringoghelse.no)

Bevertning
Lunsj og pausemat inkludert

06. desember 2022
09:30 - 17:00
Oslo kongressenter (Folkets hus) Youngs gate 21 0181 Oslo