Aldring og helse, hvorfor bry seg?

Aldring og helse – hvorfor bry seg?
• Eldres fysiske og psykiske helse
• Eldre med rusproblematikk (alkohol og legemidler)
• Pårørenderollen
• Migrasjonshelse. Tenke flerkulturelt.

Vi ønsker å tenke psykisk helse i et forebyggende perspektiv. Med tanke på at Norge har vært gjennom flere perioder med nedstengning etter 12 mars 2020 grunnet Covid-19, hvilke konsekvenser har dette fått for den eldre generasjonen i henhold til isolasjon, ensomhet, fysisk og psykisk helse, bruk av alkohol og medikamenter. Tiltak?

Arrangør
Samhandling og helsefremmende – Ahus, Actis Oslo og omegn,  DNT – Edru livsstil

Målgruppe
Helsepersonell og andre interesserte

Mål for arrangementet
Få bidra med kunnskapsheving for å styrke den enkelte i de utfordringer de står i.

Påmeldingsfrist
21. april 2021 kl 00.00

Deltagerkategorier
Fysisk deltagelse: Gratis
Digital deltagelse: Gratis

Kontaktperson for arrangementet
Else Karin Kogstad ([email protected])

Bevertning
Enkel bevertning. Meld fra om allergi

Vedlegg
Program – Aldring og helse, hvorfor bry seg?

Tekniske problemer og brukerstøtte rundt webinar: Else Karin Kogstad ([email protected])

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding: [email protected]

23. april 2021
08:30 - 16:00
Akershus Universitetssykehus, HF, Auditoriet Frontbygg, ved hovedinngangen.