Aldring og helse

Kurset omhandler aldring hos mennesker med psykisk utviklingshemming og demensutvikling: Utredning, diagnostisering, oppfølging og miljøterapeutiske tiltak.

Arrangør
Avdeling Voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Alle tjenesteytere i boliger og på dagsenter. Det anbefales at fagansvarlige på de aktuelle arenaer deltar.

Kurset er for personer i Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. Ønske om deltagelse fra personer utenfor opptaksområde meldes gjennom henvendelse direkte til kursholder. 

Kurset kan også bestilles til kommune/Bydel ved å kontakte kursholder direkte.

Påmeldingsfrist
02. oktober 2020 kl 00.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 500kr

Kontaktperson for arrangementet
Vernepleier, Anita Grønvold ([email protected])

Bevertning
Det serveres enkel lunsj

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

15. oktober 2020
08:30 - 14:30
Voksenhabiliteringen, Ahus

Påmelding

Ledige plasser