ALS-fakta, tverrfaglighet, lindring

ALS fakta, tverrfaglighet og lindring:
11.45-12.00 Pålogging 15 min
12.00-12.05 Velkommen 5 min
12.05-12.15 Pasienthistorie med fokus på tverrfaglig samarbeid rundt pasient i kommunen 10 min
12.15-12-30 Pårørende fortelling, 10 min og 5 refleksjon rundt dette.
12.30-13.15 Hva er ALS 40 min undervisning + 5 min spørsmål v/dr Ola Nakken
13.15-13.25 Pause 10 min
13.25- 13.40 Fysioterapeut v/ Mette Motrøen og Trude Støver 15 min
13.40- 13.55 Sosionom v/ Helge Brotkorb 15 min
13.55-14.10 Ernæringsfysiolog v/ Elise Husevåg 15 min
14.10-14.15 Pause 5 min
14.15- 15.00 Dr Olav Fredheim og spes. spl Jorun M. Kristoffersen 40 min undervisning ang Lindring + 5 min spørsmål
15.00-15.15 Evaluering, spørsmål og refleksjonsspørsmål som er knyttet til pasienthistorien

For påmelding send mail til: Anette Skurdal Botnen ([email protected])

Påmeldingsfrist
12. januar 2021 kl 12.00

Arrangør
Kompetansenettverket for ressurssykepleiere i palliasjon /Ahus opptaksområde.

Målgruppe
sykepleiere og andre yrkesgrupper med interesse for palliasjon

Mål for arrangementet
Øke kompetanse om tema ALS

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Anette Skurdal Botnen ([email protected])

18. januar 2021
11:45 - 15:15
Digital fagdag på Norsk helsenett Join.nhn.no,