Ammeseminar

Ahus sitt årlige ammeseminar avholdes 19.november og du kan velge mellom tidspunktene kl 11.00 – 14.35 og 15.30 – 19.00. Temaet vil dreie seg om ammeoppstart og veiledning/oppfølging på barsel, nyfødtintensiv og på helsestasjonen.

Se program

Arrangør
Barsel Ahus

Målgruppe
Jordmødre, sykepleiere, barnepleiere, leger i primærhelsetjenesten, helsesøstre og andre interesserte

Mål for arrangementet
Faglig oppdatering på temaet amming. Nærmere program kommer.

Påmeldingsfrist
12.11.19 Utsatt til 15.11.19

Kontaktperson for arrangementet
Therese Myhre
[email protected]

Arrangementsted
Ahus, Nye Nord, auditoriet i 5.etg

Er det bevertning/lunsj?
Enkel servering

Er det søkt godkjenning for arrangementet?
Nei

Avgift
Interne deltakere 300 kr (faktureres via intern kontering)
Eksterne deltakere 300 kr
Studenter 100 kr

19. November 2019
11:00 - 11:00
Akershus universitetssykehus - NN05 Auditorie - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog