Åpen nettverkssamling i ernæring – Risikovurdering og videre kartlegging; hvordan gjør vi det i praksis?

USHT Viken (Akershus) arrangerer åpen nettverkssamling i ernæring i samarbeid med kommuner, Tannhelsetjenesten og Ahus. Vi ønsker å få med deg som arbeider med eller har interesse for ernæring og ønsker mer kunnskap. Tema for samlingen vil være Iplos-registrering, dokumentasjon, risikovurdering og kartlegging. Det vil settes av tid underveis til å snakke sammen, så det vil være fordel å sitte flere samlet.

Program finner du her

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Akershus) er arrangør i samarbeid med Statsforvalter i Oslo og Viken

Målgruppe
Fagpersoner og ledere som arbeider med eller har interesse for ernæring.

Mål for arrangementet
Få informasjon , engasjement og økt kunnskap om ernæringsarbeid

Påmeldingsfrist
28. mai 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Camilla Schøyen (cascho@lorenskog.kommune.no)

Bevertning
Ingen

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

30. mai 2023
13:00 - 15:00
Digitalt. Teamslenke vil bli sendt ut per e-post dagen før.