Årlig samling Interregional arbeidsgruppe digital læring

Arrangementet er avlyst grunnet korona-situasjonen. Arrangør vil komme tilbake med nye datoer for gjennomføring av arrangementet på et senere tidspunkt.

Årlig samling 2020 – arrangert av interregionalt arbeidsgruppe for digital læring. Dette arrangementet er kun for aktuelle fagpersoner som jobber med fag- og kursutvikling, digital læring i de fire helseregionene.

Tid
27 .mai kl. 0930-16.00
28.mai kl. 09.00-15.00

Arrangør
Helse Sør-Øst RHF

Målgruppe
Dette arrangementet er kun for aktuelle fagpersoner som jobber med fag- og kursutvikling, digital læring i de fire helseregionene.

Mål for arrangementet
Deling og kompetansebygging innenfor digital læring i og på tvers av regionene.

Agenda for dagen er under utarbeidelse. Arrangementet vil bli oppdatert med detaljert agenda senest i slutten av april.

Påmeldingsfrist
8.mai 2020

Kriterier for påmelding
Påmelding må godkjennes av koordinator for digital læring i den respektive regionen. Påmeldingene vurderes fortløpende og du vil bli kontaktet av din regionale koordinator for bekreftelse.

Har du spørsmål til din regionale koordinator kan du kontakte:

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ramin Darisiro [email protected]

Bevertning
Forfriskninger og lunsj begge dager er inkludert i arrangementet.

Valgfri deltagelse på felles middag den 27.mai. Arrangementskomiteen vil bestille bord på en restaurant og deltakere som ønsker å delta betaler selv for måltid/drikke. . Kryss av under dersom du ønsker plass i bordreservasjon.

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

Veibeskrivelse Christiania-Qvartalet

27. mai 2020
09:30 - 15:00
Christiania Qvartalet Møtesenter