Behandling og håndtering av utfordrende atferd

Kurset gjennomgår ulike metoder for behandling eller håndtering av aggressiv og voldelig atferd dersom målet er å redusere eller eliminere forekomst. Faglige og etiske vurderinger ved ulike behandlingstiltak vil drøftes, også i lys av Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 om bruk av tvang og makt ovenfor mennesker med psykisk utviklingshemming i Norge.

Arrangør
Avdeling Voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Alle tjenesteytere i omsorgsboliger og på dagsenter, særlig tjenesteytere med høgskoleutdanning

Kurset er for personer i Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. Ønske om deltagelse fra personer utenfor opptaksområde meldes gjennom henvendelse direkte til kursholder. 

Kurset kan også bestilles til kommune/Bydel ved å kontakte kursholder direkte.

Påmeldingsfrist
17. september 2020 kl 00.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 500kr

Kontaktperson for arrangementet
Fagkonsulent med master, Martine Melby ([email protected])

Bevertning
Det serveres enkel lunsj

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

30. september 2020
09:00 - 15:00
Avdeling Voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus