Behandling og rehabilitering: utfordringer ved skader i fot og ankel

Formålet med kurset er å bidra til oppdatert kunnskap om behandling av skader i fot og ankel, både operativt og konservativt, samt opptrening etter slike skader. Videre vil det bidra til en bedre forståelse av prognose og muligheter for å vende tilbake til aktivitet eller idrett, etter skader i fot og ankel.

Program for dagen finner du her.

Arrangør:
Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Målgruppe:
Leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell

Mål for arrangementet:
Oppdatert kunnskap om behandling av skader i fot og ankel

Påmeldingsfrist:
8. oktober 2019

Arrangementssted:
Thon Hotel Arena, Lillestrøm, Storgata 25, 2001 Lillestrøm

Godkjenning for arrangementet

  • Legeforeningen: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  • Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  • Norsk Fysioterapiforbund: 6 timer spesialistoppbyggning, eller sammen med en master.

Bevertning
Lunsj, kaffe og te

Pris for arrangementet

  • Eksterne deltakere – 835,-
  • Ansatte Ahus – 399,- (På grunn av internfakturering  er det viktig at du presiserer hvilken avdeling du jobber på Ahus)
  • Studenter – 399,-

Kontaktperson:
Jo Andreas Gundersen

11. oktober 2019
09:00 - 15:30
Thon hotell arena