Bekkenbunnskirurgi – teori og virkelighet

Workshopen inneholder forelesninger om anatomi, diagnostikk, risikofaktorer, konservativ og kirurgisk behandling. Forelesningene blandes med lenkende operasjoner fra operasjonsavdelingen. Vaginal og laparoskopisk kirurgi.

Arrangør
Kvinneklinikken, Ahus

Målgruppe
Spesialister i gynekologi og fødselshjelp. Utdanningskandidatert i gynekologi.

Mål for arrangementet
Tilegne seg kunnskaper om bekkenbunnens anatomi. Kjenne til behandlingsprinspper for genital descens hos kvinner og delta i diskusjoner om behandlingsalternativer.

Påmeldingsfrist
15. november 2020 kl 12.00

Påmelding mulig fra medio august

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 5400kr
  • Intern ansatt – gratis: 0kr

Kontaktperson for arrangementet
Monica Andresen, spesialrådgiver ([email protected])

Bevertning
Ja

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

01. desember 2020
08:30 - 16:00
Akershus universitetssykehus HF Auditoriet frontbygg Sykehusveien 24 1478 Lørenskog