Bredden i palliasjon

Fagdag for ressurssykepleiernettverk i Ahus med opptaksområde, med tanke på å heve kompetansen og vise bredden i palliasjon.

Målgruppe:
Ressurssykepleiere/sykepleiere på Ahus og kommuner/bydeler i Ahus sitt opptaksområde. Samt andre faggrupper med interesse for palliasjon.

Mål for arrangementet:
Økt forståelse for palliasjon

Se program for dagen her.

Arrangør:
Palliativt senter Ahus og USHT Akershus

Påmeldingsfrist:
7. oktober 2019

Bevertning: 
Det vil bli servert kaffe/te/frukt og lunsj

Arrangement avgift:
Pris for arrangementet er kr 300,- (Ahus ansatte internfaktureres og velger derfor billettype «Ahus ansatt»)
Ansatte fra Pallivativt senter, Ahus og USHT Akershus har gratis påmelding.

Godkjenning:
Fagdagen er godkjent med 6 timer hos Norsk sykepleieforbund (NSF)

Kontaktperson for arrangementet:
Anette Skurdal Botnen

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

08. oktober 2019
09:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus, Store auditoriet i frontbygg