Brukermedvirkning i praksis

Mental Helse Akershus inviterer til seminar om brukermedvirkning.

Seminaret er åpent for deltakere fra Mental Helse, kommune- og sykehusansatte. Egenandelen for deltakere fra Akershus universitetssykehus og Akershus kommunene er ved denne anledning gratis.

Her kan du lese mer om seminaret.

Er du interessert, – ta kontakt så snart som mulig med studieleder Ingrid Weflen: studieakershus@mentalhelse.no, eller ved mobil 412 71 884.

Gi beskjed om eventuelle allergier, svinefritt eller lignende

  • 23. oktober 2017 - 24. oktober 2017
    10.00 - 14.00

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Thon Oslo Opera hotel - Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo