Struktur og kvalitet i tjenesten til personer med psykisk utviklingshemming

Mange med utviklingshemming er avhengig av kvalitativt gode tjenester for å kunne leve liv i tråd med egne ønsker og verdier. Tjenesteytere møter komplekse utfordringer som krever kompetanse både i det direkte tjenesteytende arbeidet og i arbeid med fag- og kompetanseutvikling. Dette er grunnlaget for at vi nå inviterer til dagskonferanse for ansatte i tjenestene til utviklingshemmede.

Deltakelse er gratis. Se programmet her.

Arrangør: USHT Akershus, USHT Oslo, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming.

Målgruppe: Målgruppen for konferansen er alle som jobber i tjenestene til utviklingshemmede.

Mål for kurset: Målet med konferansen er formidling av relevant fagkunnskap for ansatte i jobber der daglig samhandling med utviklingshemmede og deres pårørende er hovedfokus, inspirere til systematisk fag- og kompetansebygging samt erfaringsutveksling.

Påmeldingsfrist: 10. januar 2019

Maks. antall deltakere: 200

Kontaktperson: Mariann Hetland, mariann.hetland@sye.oslo.kommune.no

Bevertning/lunsj? Ja

15. januar 2019
08:00 - 15:15
Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo