Demens i akuttsykehuset

Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy for å kunne ivareta den akutt syke pasienten med demens. Kurset vil ta for seg temaer som demens, APSD, delirium, personsentrert omsorg, etikk, samtykkekompetanse og tvang samt legemiddelbruk.

Deltageren behøver ikke å ha mye erfaring med demens eller en spesiell interesse for feltet for å ha utbytte av kurset. Kanskje de tvert imot kjenner på at dette er et område de har behov for mer kunnskap og kompetanse på, for å kunne utøve god og forsvarlig helsehjelp.

Invitasjon til arrangement 

Klikk her for å komme til påmelding

Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse

Målgruppe
Kurset er særskilt beregnet på sykepleiere og helsefagarbeidere som arbeider på sykehusavdelinger der det av og til legges inn pasienter med demens, men er åpent for andre faggrupper som har interesse for temaet.

Mål for arrangementet
Kompetanseheving

Påmeldingsfrist
20. September 2022 kl 23.59

Kontaktperson for arrangementet
Anne Bugge ([email protected])

Bevertning
Lunsj, kaffe og te

24. oktober 2022
08:00 - 16:05
Oslo kongressenter Youngs gate 21, 0181 Oslo