Demens og takling av utfordrende adferd

Som helsepersonell på et sykehjem opplever man ofte urolige beboere, og uroen kan opptre på ulike måter.

Psykolog og spesialist i eldrepsykologi Lise Næss skiller mellom seks typer uro og sier at det er enklere å hjelpe de når man vet hvilken type uro det dreier seg om.


Kommunikasjon i praksis:

  • Kartlegging av risikosituasjoner
  • Mål, delmål og behandlingsstrategi
  • Forebyggende miljøtiltak
  • Bruk av psykofarmaka: virkning og bivirkning på atferd

Arrangør:
Helse og omsorg, Nordre Land kommune

Målgruppe:
Ansatte i helse og omsorg i Valdres og Gjøvikregionen.

Mål for arrangementet:
Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangementsted:
Nordre Land, Kommunestyresalen ( inngang på baksiden av rådhuset)
Storgata 28, Dokka.

Påmeldingsfrist:
24. februar 2020

Pris:
Gratis for ansatte i Nordre Land kommune
Andre kr. 300,- inkl. enkel lunsj

Kontaktperson:
Siv B. Walle, mail: [email protected]
Mobil: 958 56 547

02. mars 2020
08:30 - 15:00
Storgata 28, Dokka