Demensomsorgens ABC 1, oppstartsseminar

Dette arrangementet er oppstartsseminar for Demensomsorgens ABC, perm 1.

Opplæringsmateriellet i Demensomsorgens ABC er samlet i tre permer. Heftene gir faktakunnskap om demens og hvordan man møter personer med demens og deres pårørende. ABC-heftene introduserer praktiske observasjonsredskaper og følger anbefalt behandling og tjenester som er beskrevet som satsinger i Demensplan 2015. Satsingen er videreført i Demensplan 2020.

Permene bestilles av ABC kontakten i din kommune.

ABC undervisningen er et samarbeid med USHT-V og Aldring og helse.

Se program


Arrangør

USHT-Vestfold

Målgruppe
Helsepersonell som arbeider i kommunal demensomsorg

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om demens og innsikt i ABC-modellen som kompetansehevingsmetode

Påmeldingsfrist
2. januar 2020

Kontaktperson for arrangementet
Henriette Ruud   [email protected]

Bevertning
Det serveres lunsj

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Tekniske problemer og brukerstøtte:
[email protected]

21. januar 2020
09:00 - 14:30
Auditoriet på Sandefjord Medisinske senter, Skiringsalveien 26, 3208 Sandefjord