Demensomsorgens ABC, perm 2

Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demensomsorg. Permen retter seg mot alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Demensomsorgens ABC er i tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold

Målgruppe
Helsepersonell som arbeider i kommunal eldreomsorg

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om demens og innsikt i ABC-modellen som kompetansehevingsmetode

Påmeldingsfrist
01. mai 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

For påmelding ta kontakt med din ABC-kontakt i kommunen: 
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte: Henriette Ruud [email protected] ([email protected])

19. mai 2021
09:00 - 12:00
Digital samling på Zoom