Demenssykdommene- Diagnostikk, behandling og oppfølging – for leger

Kurset gir en innføring i diagnostikk, behandling og oppfølging av ulike demenssykdommer.
Det blir forelesninger med kasuistikker underveis, innføring i bruk av enkle kognitive tester og diskusjon.
Kurset er tilrettelagt for allmennpraktiserende leger og sykehjemsleger. Det er også aktuelt for sykehusleger og leger under spesialisering.

Klikk her for å se programmet for kurset (PDF)

Klikk her for å komme til påmelding

Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, nevrologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer.

Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse

Målgruppe
Leger

Mål for arrangementet
Få kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med demens.

Pris
4100,-

Påmeldingsfrist
01. februar 2023 kl 23.00

Kontaktperson for arrangementet
post@aldringoghelse.no (post@aldringoghelse.no)

Bevertning
Lunsj begge dagene.

06. mars 2023
08:30 - 16:00
Oslo Kongressenter, Youngs gate 22