Den Geriatriske Pasienten (alt.1)

Kurset vil ha en tverrfaglig tilnærming og vil gi deltakerne økt kunnskap for å kunne ivareta den syke geriatriske pasienten. Samme kurs arrangeres også 20.november og du kan melde deg på hvilken dag som passer deg.

Arrangør
Geriatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Kurset vil være aktuelt for faggrupper både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten som jobber med geriatriske pasienter.

Her kan du se hele programmet.

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om den syke geriatriske pasienten.

Påmeldingsfrist
11. november 2019

Godkjenning for arrangementet
Kurset er godkjent av både Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Fagforbundet med 7 timer.

Bevertning
Ja

Pris for arrangementet
Eksterne deltakere kr. 500,-
Ansatte Ahus kr. 0,-

Kontaktperson:
Grace Brede

Tekniske problemer og brukerstøtte:
[email protected]

13. november 2019
08:00 - 15:00