Den nasjonale faglige retningslinjen “Forebygging og behandling av underernæring” er revidert – Hva nå?

“Alle pasienter skal vurderes for risiko for underernæring ved innleggelse i helse- og omsorgsinstitusjon og ved oppstart av helse- og omsorgstjenester, og deretter etter en gitt frekvens, eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg”. Slik starter den nyreviderte nasjonale faglige retningslinjen “Forebygging og behandling av underernæring”. Hva betyr det for mitt arbeid?

I seminaret får vi vite mer om kravene i helsetjenesten til å kartlegge og følge opp ernæringsstatus, og vi blir kjent med screeningsverktøyet “MST” (Malnutrition Screening Tool). Vi får også høre om individuell kartlegging, tilpasset og tilstrekkelig ernæring, hvordan vi videreformidler informasjonen, og om organisering og forankring av dette arbeidet. Videre hører vi praktiske eksempler fra arbeid med revidering av ernæringsrutiner og implementering av disse, og fra sammenhengen mellom ernæringsoppfølging og dokumentasjon av helsehjelp . Du finner retningslinjen her: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-og-behandling-av-underernaering

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus)

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Webinaret skal legge et godt grunnlag for forebygging og behandling av underernæring i helsetjenesten med bakgrunn i reviderte nasjonale faglige retningslinjer, samt bidra til erfaringsdeling.

Påmeldingsfrist
29. august 2022 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Hege Berntzen, [email protected] ([email protected])

Bevertning
Egen kaffekopp!

Teknisk brukerstøtte ved webinar: Hege Berntzen, [email protected], 92248232  eller
Rigmor Moe, 47097087, [email protected] 

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding[email protected]

31. august 2022
13:00 - 15:00

Påmelding

Ledige plasser