Diabetesforum Oslo og Nasjonalt

Diabetesforum Oslo har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i diabetes høsten 2022. Kurset består av 3×3 timers webinarer (8/9, 15/9 og 22/9) og et 7 timers kurs i Oslo, Scandic Hotell St. Olavs Plass, 13/10.
Temaene for dagskurset er:
behandling av personer med diabetes type 2, hvor følgende tema blant annet blir belyst: oppdatering av nasjonal faglig retningslinje for diabetes, vektreduksjon som «kur» ved diabetes type 2, muligheter og tilgjengelige ressurser for god(egen)behandling av pasienter, når bør vi starte opp med insulin? og samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Foredragsholderne inkluderer spesialister i endokrinologi, fastleger og spesialsykepleiere. Vi vil ha fokus på å gjøre kurset så praktisk som mulig.
Fullstendig program og påmeldingsinformasjon finner dere her:
https://www.diabetes.no/for-helsepersonell/konferanser/diabetesforum-i-fylkene-2022/

og velg Diabetesforum Oslo 2022.

Arrangør
Diabetesforbundet

Målgruppe
Leger og annet helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten

Mål for arrangementet
Øke diabeteskompetanse blant helsepersonell

Påmeldingsfrist
30. september 2022 kl 12.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

Kontaktperson for arrangementet
Hege Hasler Barhaughøgda ([email protected])

Bevertning
Lunsj ved ankomst og lettere bevertning

Vedlegg
Invitasjon-Diabetesforum-2022-002.docx

Trykk her for påmelding

13. oktober 2022
13:00 - 19:00
Scandic Hotell St. Olavs Plass, Oslo