Dialogmøte 2 Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Dette er møte nr. 2, der fokus er de 4 tilstandsspesifikke pakkeforløpene.
Møtet innledes med litt varm pizza, fulgt av åpen dialog knyttet til de første spede erfaringene. Dernest går en gjennom de aktuelle pakkeforløpene og hva som er forventningene, til spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og dem det gjelder, nemlig befolkningen.

Trykk på lenkene under for å laste ned program og presentasjoner:

Arrangør: Divisjon psykisk helsevern og Enhet for medisin og helsefag, Ahus

Målgruppe: Fastleger og kommunalt ansatt leger

Mål for kurset: Kjennskap til bakgrunn, forventninger og arbeidsflyt i forbindelse med pakkeforløpene for psykiske helse og rus

Påmeldingsfrist: 25.2.2019

Kontaktperson: Morten Glasø, mogl@ahus.no

Arrangementsted: Sykehusveien 225, 1474 Nordbyhagen, Postboks 1000, 1478 Lørenskog.

Det er søkt om godkjenning for: 6 valgfrie poeng for samfunns- og allmennmedisin, ved deltakelse på begge møtene 15.1. og 26.2

26. februar 2019
16:30 - 20:00
Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen