Dialogmøte for miljøterapeuter og fagansvarlige tilhørende Ahus

Dialogmøtet er en arena for informasjon fra avd. voksenhabilitering om saksgang, rutiner, utredning og behandling ved spesialisthelsetjenesten. Det vil også gis undervisning vedrørende ulike tema. Møtet avholdes en gang i året.

Arrangør
Avdeling Voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Miljøterapeuter og fagansvarlige i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus

Kurset er for personer i Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. Ønske om deltagelse fra personer utenfor opptaksområde meldes gjennom henvendelse direkte til kursholder. 

Kurset kan også bestilles til kommune/Bydel ved å kontakte kursholder direkte.

Påmeldingsfrist
02. november 2020 kl 00.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Fagkonsulent med master, Martine Melby ([email protected])

Bevertning
Nei

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

26. november 2020
09:00 - 12:00
Akershus universitetssykehus Sykehusveien 25 Postboks 1000 1478 Lørenskog Bygg: Nye Nord Rom: Auditoriet, 5 etg