Dialogmøte om pasient­samarbeid voksensomatikk og alderspsykiatri

Dette dialogmøtet er besluttet avlyst på grunn av korona-situasjonen.

 

Dialogmøtet retter seg mot det utøvende pasientsamarbeidet og skal bidra til å identifisere risiko- og forbedringsområder i samhandlingen rundt den enkelte pasient. I møtet holdes innlegg fra både sykehuset og kommunene/bydelene, og det legges vekt på dialog. Møtet er også en arena for å gi innspill til nye og bedre måter å samhandle på.

Mer informasjon med program kommer, så hold av datoen i kalenderen.

Arrangør
Avdeling Samhandling og helsefremmende, Ahus

Målgruppe
Seksjonsledere/enhetsledere fra somatiske sengeområder og Alderspsykiatrisk avdeling på Akershus universitetssykehus HF. Ledere for saksbehandlertjenesten og relevante utførertjenester i kommunene/bydelene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF.

Mål for arrangementet
Identifisere risiko- og forbedringsområder i samhandlingen rundt den enkelte pasient. Møtet er også en arena for å gi innspill til nye og bedre måter å samhandle på.

Påmelding
Grunnet begrenset antall deltagere og et tak på antallet per kommune/bydel skal påmelding skje via epost til avdeling samhandling og helsefremmende ved Linda Nysted Sivesind [email protected]

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Linda Nysted Sivesind ([email protected])

Bevertning
Det serveres enkel lunsj. Beskjed om allergier/mathensyn gis i påmelding.

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

02. juni 2020
10:30 - 14:00
Akershus universitetssykehus Sykehusveien 25, Lørenskog Møtet holdes i Nye-Nord-bygget, inngang 4. Seminarrom i 4. etasje (Rom NN04.051)