Dialogmøte pasientsamarbeid voksensomatikk og alderspsykiatri

Dialogmøtet om pasientsamarbeid voksensomatikk og alderspsykiatri retter seg mot det utøvende pasientsamarbeidet og skal bidra til å identifisere risiko-/forbedringsområder i samhandlingen rundt den enkelte pasient. Møtet er en arena for å gi innspill til nye og bedre måter å samhandle på.

Møtet er for Akershus universitetssykehus HF og kommuner/bydeler i opptaksområdet.

Se program for mer informasjon

Arrangør
Avdeling Samhandling og helsefremmende, Ahus

Målgruppe
Ledere for saksbehandlertjenesten og relevante utførertjenester i kommunene/bydelene (hjemmebasert omsorg, vurderingsteam, korttids-/rehabiliteringavdelinger institusjon og kommunal legetjeneste), og seksjonsledere ved aktuelle sengeområder på Ahus. Møtet har også deltakelse fra brukersiden, Ambulerende sykepleieteam og Behandlingshjelpemidler ved Ahus.

Mål for arrangementet
Dialog og erfaringsutveksling, informasjon, identifisere risiko- og forbedringsområder i samhandlingen, gi innspill til nye og bedre måter å samhandle på.

Påmelding
Påmelding sendes direkte til [email protected]

Påmeldingsfrist
7. november.

Maks antall deltakere
Maks 2 deltakere fra kommunene/bydelene. Sykehusets sengeposter velger ut sine representanter til møtet.

Bevertning
Ja

Pris på arrangementet
Arrangementet er gratis

Arrangementsted
Ahus Nordbyhagen, Seminarrommet i 4. etasje i Nye Nord-bygget, inngang 4 (Romnr. NN04.051) – Det vil bli skiltet vei til rommet.
Oversiktskart over Nordbyhagen

Tekniske problemer og brukerstøtte
[email protected]

12. november 2019
11:00 - 14:00
Ahus Nordbyhagen, Seminarrommet i 4. etasje i Nye Nord-bygget, inngang 4 (romnummer NN04.051)