Dialogmøte pasientsamarbeid voksensomatikk og alderspsykiatri

Dialogmøtet om pasientsamarbeid voksensomatikk og alderspsykiatri retter seg mot det utøvende pasientsamarbeidet og skal bidra til å identifisere risiko-/forbedringsområder i samhandlingen rundt den enkelte pasient. Møtet er en arena for å gi innspill til nye og bedre måter å samhandle på.

Arrangør
Avdeling Samhandling og helsefremmende, Ahus

Målgruppe
Ledere for saksbehandlertjenesten og relevante utførertjenester i kommunene/bydelene (hjemmebasert omsorg, vurderingsteam, korttids-/rehabiliteringavdelinger institusjon og kommunal legetjeneste), og seksjonsledere ved aktuelle sengeområder på Ahus. Møtet har også deltakelse fra brukersiden, Ambulerende sykepleieteam og Behandlingshjelpemidler ved Ahus.

Mål for kurset
Dialog og erfaringsutveksling, informasjon, identifisere risiko- og forbedringsområder i samhandlingen, gi innspill til nye og bedre måter å samhandle på.

Se program for dagen her.

Påmeldingsfrist
14. mai 2019

Maks antall deltakere
Maks 3 deltakere per kommune/bydel/virksomhet/sengeområde

Kontaktperson
Linda Nysted Sivesind [email protected]

Praktisk informasjon

  • Kurset er gratis
  • Det serveres lunsj
  • Parkering: gratis parkering ved Skedsmohallen, Leiraveien 2. Derfra er det ca. 3 minutters gange til Åråsen.

NB. Påmelding skjer per epost til [email protected]

28. May 2019
10:30 - 14:00
C. J. Hansens vei 31, Lillestrøm