Dialogmøte mellom Ahus og forebyggende helsetjenester i tilhørende kommuner

Ahus arrangerer dialogmøte mellom Ahus og forebyggende helsetjenester i kommunene, svangerskap/føde/barsel 14. februar 2019.

Trykk her for å lese agenda for møte.

Målgruppe:  Ledere, leger, jordmødre, helsesøstre, sykepleier og andre som jobber med svangerskap/føde/barsel

Mål for møte: Styrke samhandlingen mellom Ahus og tilhørende kommunene

Maks antall deltagere: 200

Bevertning: Det er en enkel servering ved oppstart møte

Kontaktperson: Therese Myhre, thmy@ahus.no

14. februar 2019
12:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus, Store auditoriet i frontbygg