Dialogmøteserie Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Psykisk helsevern skal rustes opp. Pakkeforløp for psykisk helse og rus er et av verktøyene. Det er syv pakkeforløp, som alle ble lansert nasjonalt og regionalt i høst. Tre har oppstart 1.januar 2019, de resterende fire fra 1. februar.
Møtene legger opp til dialog og meningsytringer rundt følgende grunntema: «hvorfor», «hvordan» og «hvem».

Foreløpig er det lagt opp til 2 møter. Et 3. «evalueringsmøte» kan være aktuelt mot slutten av 2019.

Møteserien er søkt godkjent for samfunns- og allmennmedisin og er gratis. Det blir servert pizza under halvtimen før møtestart. Påmelding er derfor påkrevd.

Trykk på lenkene under for å laste ned program og presentasjoner:

Arrangør: Divisjon psykisk helsevern og Enhet for medisin og helsefag, Ahus

Målgruppe: Fastleger og kommunalt ansatt leger

Mål for kurset: Kjennskap til bakgrunn, forventninger og arbeidsflyt i forbindelse med pakkeforløpene for psykiske helse og rus

Påmeldingsfrist: 14.1.2019

Kontaktperson: Morten Glasø, mogl@ahus.no

Arrangementsted: Sykehusveien 225, 1474 Nordbyhagen, Postboks 1000, 1478 Lørenskog.

Det er søkt om godkjenning for: 6 valgfrie poeng for samfunns- og allmennmedisin, ved deltakelse på begge møtene 15.1. og 26.2.

15. januar 2019
16:30 - 20:00
Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen