Digital Nærhet #7 Anskaffelse av velferdsteknologi

HelseINN inviterer til den nettbaserte møteserien «Digital nærhet»

Helseinn inviterer ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenesten, private bedrifter, ved utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner til å delta på den nettbaserte møteserien «Digital nærhet». Møteserien «Digital nærhet» handler om hvordan teknologi kan være et verktøy for å skape bedre innbyggertjenester og smidig samhandling på tvers av nivåene i helsetjenesten. Møtene vil derfor ha ulike temaer og vil foregå ukentlig via Microsoft Teams.

#7 Anskaffelse av velferdsteknologi

Syvende tema i møteserien gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Gjøvik kommune, og handler om anskaffelser av velferdsteknologi. Her får vi et innblikk i Kvikk-guide til velferdsteknologi og erfaringer fra en anskaffelse i Gjøvik kommune. Guiden er ment som et overordnet overblikk over prosessen, og inneholder erfaringer, praktiske råd og eksempler til etterfølge.

For påmelding og mer informasjon: Les mer her 

Arrangør
Helseinn

Målgruppe
Ansatte i kommuner, i spesialisthelsetjenesten, i private bedrifter, utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner

Mål for arrangementet
Øke kompetansen om anskaffelser av velferdsteknologi og tilhørende verktøy

Påmeldingsfrist
25.mai

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Sindre Lohne ([email protected])

Bevertning
Nei

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

26. mai 2020
11:00 - 12:00
Møtet foregår i Microsoft Teams