Digital opplæringspakke i lindrende omsorg

USHT oppland inviterer til ny runde i Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Informasjon og link til påmelding finner du her

Arrangør: USHT Oppland (utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester)

Målgruppe: Ansatte i Oppland – helsefagarbeidere, men også aktuelt for lærlinger, ufaglærte, sykepleiere med minoritetsbakgrunn, nyutdannede eller andre som kan ha nytte av opplæringen. Aktuelt for alle tjenesteområder innen helse og omsorg

Mentor for gruppen oppnevnes av ledere i HO i den enkelte kommune, og må være sykepleier med kompetanse innen palliasjon. Mentor(ene) har ansvar for å melde på gruppen(e) fra sin kommune. Oppsett av grupper må derfor gjøres i forkant av påmeldingen i den enkelte kommune.

Arrangementssted: Opplæringspakken foregår som en kombinasjon av digitalt eget-studie og gruppesamlinger ledet av en mentor.

Kick-off på opplæringspakken med en felles opplæringsdag 9. januar 2020 i Gjøvik Rådhus, kommunestyresalen

Påmeldingsfrist: 19. desember

Kontaktperson:
Karin Hammer

 

09. januar 2020
10:00 - 15:00
Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik