Digital samling – Sorgstøttealliansen

Sorgstøttealliansen er et kompetansenettverk for fag- og likepersoner som møter etterlatte og pårørende, og som møtes 2 ganger årlig.

Arrangør
Akershus Universitetssykehus, Poliklinikk sorgbehandling

Målgruppe
Et kompetansenettverk for fag- og likepersoner som møter etterlatte og pårørende. Max 2 deltakere fra hver organisasjon.

Mål for arrangementet
Halvårlig møte

Påmeldingsfrist
31. januar 2022 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Knut Andersen ([email protected])

Tekniske problemer og brukerstøtte: Knut Andersen ([email protected])

02. februar 2022
10:00 - 14:00
Link vil bli sendt til deltakerne (Zoom)