Dokumentasjonsnettverk

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – Vestfold ønsker velkommen til samling i det interkommunale nettverket for dokumentasjon av helsehjelp i Vestfold. Samlingen retter seg til helsepersonell som jobber i helse- og omsorgssektoren, men er åpen for de som har interesse for fagområdet.  Samlingen skal ha fokus på hvordan man kan jobbe godt med dokumentasjon. Larvik kommune har jobbet med kvalitetsforbedringsarbeidet #Råpårapportering og deler sine erfaringer. USHT vil dele et nytt e-læringskurs i dokumentasjon.

 

Arrangør
USHT-Vestfold

Målgruppe
Helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten

Mål for arrangementet
Økt fokus på dokumentasjon

Påmeldingsfrist
11. mai 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Kaja Hvitstein-Strøm ([email protected])

Bevertning
Ingen

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

12. mai 2021
12:00 - 14:00
Zoom