Emnekurs i hjertemedisin

Kurset vil formidle oppdatert, praksisnær kunnskap om sentrale problemstillinger ved hjertesykdommer i allmennpraksis. Kurset har som mål å bidra til allmennlegenes kompetanse på vurdering og behandling av hjertesykdommer, inklusive når det bør henvises til spesialisthelsetjenesten, og hvordan 1. og 2. linjetjenestene skal samhandle for å sikre gode pasientforløp som begynner og slutter i primærhelsetjenesten og pasientens eget hjem.

Arrangør
Avdeling for hjertesykdommer, Akershus universitetssykehus HF

Målgruppe
Allmennpraktiserende leger, legevaktleger og sykehjemsleger

Mål for arrangementet
Læringsmål ALM-085 i Ny spesialistordning

Er det søkt godkjenning for arrangementet?
Kurset er søkt og godkjent av Legeforeningen som emnekurs. Se mer info i vedlagt program. For å oppnå godkjenning må man delta på alle 4 kurskvelder.

Påmeldingsfrist
29. oktober 2020

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 3600kr
  • Webinar: 2400kr (Deltagelse på webinar)

Kontaktperson for arrangementet
Henrik Schirmer ([email protected])

Bevertning
Tapas

Vedlegg

Brukerstøtte ved påmelding[email protected]

Brukerstøtte for webinar: Henrik Schirmer ([email protected]) Tlf: 99264338

28. oktober 2020
16:30 - 20:30
Ahus, Auditoriet i 5.etasje i Nye Nord, vis a vis sykehuset unntatt 18.november da det er i auditoriet ved inngangen i hovedbygget