Emnekurs i nevrologi

Klinisk emnekurs i nevrologi innen spesialiteten i allmennmedisin

Arrangør
Akershus universitetssykehus, avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi

Målgruppe
Allmennpraktiserende leger og sykehjemsleger

Mål for kurset
Konkret, oppdatert og praktisk kunnskap i nevrologi

Her kan du lese kursbrosjyren.

Samlinger
31.oktober 2018, klokken 16.30 -20.30
7.november 2018, klokken 16.30 -20.30
14.november 2018, klokken 16.30 -20.30
21.november 2018, klokken 16.30 -20.30
28.november 2018 2018, klokken 16.30 -20.30

Alle samlinger avholdes i Akershus universitetssykehus, Auditoriet i Frontbygg og det serveres tapasmiddag

Godkjenning
Søkt Legeforeningen om godkjenning som emnekurs og som møteserie

Påmeldingsfrist og kursavgift
Kr.4300 ved påmelding innen 29.oktober 2018, fra 30.oktober stiger prisen til kr.4800
NB! Siste påmeldingsmulighet innen 8.november 2018

Kontaktperson
Tone Joranger
tone.joranger@ahus.no

Vennligst registrer ved påmelding:
Fødselsår
Kjønn
Matpreferanser: Vegetar, halal, glutenfri og eventuelle matallergier

31. oktober 2018
16:30 - 20:30
Akershus universitetssykehus - Auditoriet Frontbygg - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

Ledige plasser