Emnekurs i nevrologi

Klinisk emnekurs i nevrologi innen spesialiteten i allmennmedisin

Arrangør
Akershus universitetssykehus, avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi

Målgruppe
Allmennpraktiserende leger og sykehjemsleger

Mål for kurset
Konkret, oppdatert og praktisk kunnskap i nevrologi

Her kan du lese kursbrosjyren.

Samlinger
31.oktober 2018, klokken 16.30 -20.30
7.november 2018, klokken 16.30 -20.30
14.november 2018, klokken 16.30 -20.30
21.november 2018, klokken 16.30 -20.30
28.november 2018 2018, klokken 16.30 -20.30

Alle samlinger avholdes i Akershus universitetssykehus, Auditoriet i Frontbygg og det serveres tapasmiddag

Godkjenning
Søkt Legeforeningen om godkjenning som emnekurs og som møteserie

Påmeldingsfrist og kursavgift
kr.4800
NB! Siste påmeldingsmulighet innen 8.november 2018

Kontaktperson
Tone Joranger
tone.joranger@ahus.no

Vennligst registrer ved påmelding:
Fødselsår
Kjønn
Matpreferanser: Vegetar, halal, glutenfri og eventuelle matallergier

07. november 2018
16:30 - 20:30
Akershus universitetssykehus - Auditoriet Frontbygg - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog