Emnekurs i psykiatri

Divisjon psykisk helsevern ønsker velkommen til klinisk emnekurs i psykiatri for allmennpraktiserende leger. Kurset vil formidle oppdatert og praksis-nær kunnskap om sentrale problemstillinger ved psykiske og rusrelaterte lidelser i allmennpraksis.

Arrangør
Divisjon psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Leger i allmennpraksis

Mål for kurset
Bidra til allmennlegenes kompetanse på vurdering og behandling ved psykiske livs- og helseutfordringer

Les mer i kursbrosjyren her

Samlinger 
Kurset går over fem onsdager i uke 44-48:

30.oktober 2019, klokken 16.30 -20.30
6.november 2019, klokken 16.30 -20.30
13.november 2019, klokken 16.30 -20.30
20.november 2019, klokken 16.30 -20.30
27.november 2019 2018, klokken 16.30 -20.30

Alle samlinger avholdes i Akershus universitetssykehus, Auditoriet i Frontbygg, unntatt 6.november da det er i auditoriet i Nye Nord 5.etasje. Det serveres tapasmiddag fra kl. 1630

Godkjenning
Kurset er godkjent av Den norske legeforening som klinisk emnekurs tellende med 20 timer/poeng for etter- og videreutdanning for allmennpraktikere.

Påmeldingsfrist  
29. oktober 2019. Påmeldingen står åpen t.o.m. fredag 1.november.

Kursavgift 
kr 4300,-  inkl. bespisning ( kr. 1500,-, der det kan søkes redundert kr 1000,- fra Utdanningsfond)

Kontaktperson
Gerd Haugen Mariniusson

30. oktober 2019
16:30 - 20:30
Akershus universitetssykehus - Auditoriet Frontbygg - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog