Epilepsi og psykisk utviklingshemming

Kurset omhandler: Hva er epilepsi? Anfallsobservasjon og anfallsklassifisering. Hvordan stilles epilepsidiagnose? Epilepsi ved psykisk utviklingshemming. Behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.

Arrangør
Avdeling Voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF

Målgruppe
Kurset er for alle tjenesteytere i boliger, videregående skoler og dagsenter. Det anbefales for øvrig at fagansvarlige på de aktuelle arenaer deltar

Kurset er for personer i Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. Ønske om deltagelse fra personer utenfor opptaksområde meldes gjennom henvendelse direkte til kursholder. 

Kurset kan også bestilles til kommune/Bydel ved å kontakte kursholder direkte.

Påmeldingsfrist
06. oktober 2020 kl 00.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 250kr

Kontaktperson for arrangementet
Vernepleier med master, Elin Nøkleby Andreassen ([email protected])

Bevertning
Kaffe

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

04. november 2020
09:00 - 13:00
Akershus universitetssykehus

Påmelding

Ledige plasser