Erfaringskonferanse om KOLS-mappe

Lungeseksjonen ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV) og kommunene Færder og Horten har i løpet av 2019 testet bruken av KOLS-mappen for pasienter med KOLS i et pilotprosjekt. Erfaringene fra pilotprosjektet skal nå deles med de øvrige kommunene i Vestfold.

Klikk her for å åpne program
Klikk her for å åpne pdf-invitasjon

Arrangør: Sykehuset i Vestfold HF
Målgruppe: Ledere med oppfølgingsansvar og ressurspersoner (tverrfaglighet)
Mål for arrangementet: Hensikten med konferansen er todelt. For det første er det vesentlig å høre hvilke erfaringer man har gjort med KOLS-mappen så langt, og for det andre er det starten på å kunne gi tilbudet til KOLS-pasienter i alle kommunene i Vestfold

Dato 06.02.2020
Start- og sluttid 8.30-15.00
Påmeldingsfrist: 20.01.2020
Maks antall deltakere: 6-10 pr kommune

Kontaktperson for arrangementet: Prosjektleder Anne Karima Lindberg   [email protected]

Praktisk info: 
– Arrangementet er gratis
– Det serveres lunsj. Oppgi evt. allergier i påmeldingen.

Påmelding til mailadresse [email protected]

06. February 2020
08:30 - 15:00
Konferansesenter T11 - Træleborgveien 11