Ernæringskartlegging og tiltak ved underernæring

Mat og måltider er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. På fagdagen vil vi gå i dybden med ernæringskartlegging og tiltak ved underernæring. Samlingen vil bestå av fremlegg, workshop og ekspertpanel. Du vil derfor få gode muligheter til å lære mer om, stille spørsmål og drøfte hvordan du kan sikre god ernæringspraksis ved egen arbeidsplass.

Fagdagen passer til ledere, ressurspersoner og helsepersonell. Spesielt ledere anbefales å delta, da ledelsesforankring er avgjørende for implementering av varig godt ernæringsarbeid. Klikk her for informasjon i pdf-format.

Mål for arrangementet:
Bidra til å styrke arbeidet med implementering av god ernæringspraksis og systematisk oppfølging i helse- og omsorgstjenester i Akershus

Arrangør:
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Akershus

Målgruppe:
Ledere, ressurspersoner og helsepersonell

Info om godkjenning for arrangementet
Vi søker om godkjenning av fagdagen som tellende etter kriteriene for klinisk spesialist hos Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

Kontaktpersoner
Elise Husevåg   elihus@lorenskog.kommune.no
Hege Berntzen   hbz@lorenskog.kommune.no

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

Praktisk info
– Arrangementet er gratis
– Enkel lunsj blir servert
– Påmeldingsfrist: 1. oktober 2019
– Maks antall deltakere: 100

09. oktober 2019
09:00 - 15:00
Stjernesalen, Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm