Ernæringsnettverk for psykisk helse og rus

Over-, under- og feilernæring er ikke uvanlig hos personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Samtidig er det lite fokus på ernæring, mat og måltider hos brukergruppen, og kun et fåtall kommuner har tilknyttet klinisk ernæringsfysiolog.

Det er derfor opprettet et digitalt ernæringsnettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling på området. 4. mai er det ny samling kl. 10:00-11:15 på Teams/Zoom. Her ser vi på brukergruppens kosthold relatert til kostrådene og reflekterer rundt ernæringspraksisen. I tillegg vil vi høre erfaringsdelinger fra Nesodden kommune.

Arrangementet er gratis og passer for alle som brenner for faget og målgruppen!

Arrangør
USHT-Viken Akershus, bydel St. Hanshaugen og Sagene bydel

Målgruppe
Ledere, helsepersonell og miljøarbeidere

Mål for arrangementet
Bidra til kompetanseheving og erfaringsdeling

Påmeldingsfrist
30. april 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Elise Husevåg ([email protected])

Bevertning
Ta med egen matpakke!

Tekniske problemer og brukerstøtte:

04. mai 2021
10:00 - 11:15
Microsoft Teams eller Zoom. Deltagere får tilsendt linker og nærmere informasjon fredag 30. april.