Ernæringsnettverk i Psykisk helse og rus

Ernæringsnettverk for psykisk helse og rus

Dette er det 4. webinaret til ernæringsnettverket vårt!

Over-, under- og feilernæring er ikke uvanlig hos personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Samtidig er det lite fokus på ernæring, mat og måltider hos brukergruppen, og kun et fåtall kommuner har tilknyttet klinisk ernæringsfysiolog.
Det er derfor opprettet et digitalt ernæringsnettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling på området. 24. mai er det ny samling kl. 10:00-11:15 på Teams.

Tema denne gang:
Hva psykiske lidelser gjør med aldringsprosess og hvordan vi som helsepersonell og miljøterapeuter skal jobbe med dette. Vi har fått en strålende lege til å snakke om dette; Ruth Aga ved Legevakten i Oslo.
Videre skal vi informere litt om de nye nasjonale faglig retningslinjene om forebygging og behandling av underernæring som kom tidligere i år og vise hvordan dette påvirker ernæringsarbeidet for denne brukergruppa.

Velkommen til nytt webinar!

Arrangør
Bydel St Hanshaugen, Bydel Sagene og USHT Viken

Målgruppe
Helsepersonell og miljøterapeuter som jobber med psykisk helse og rus

Mål for arrangementet
Kompetanseheving og erfaringsdeling

Påmeldingsfrist
23. mai 2022 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Kristine Nordkvelle (kristine.nordkvelle@bsa.oslo.kommune.no)

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmeldingkontakt@kompetansebroen.no

24. mai 2022
09:45 - 11:15
Webinaret foregår på Teams