Ernæringsnettverk i Psykisk helse og rus

Velkommen til et nytt webinar for Ernæringsnettverket i Psykisk helse og rus. Vi har stappet det fullt med nyttig og relevant fagstoff som vi gleder oss til å dele med dere.

Meld dere på!
Link vil bli tilsendt dere på mail når dagen nærmer seg.

10-10:05: Velkommen og «kjøreregler», kort om kunnskapsgrunnlaget og status der.
10:05-10:20: Åshild Lode om systematisk ernæringsarbeid i bydel St Hanshaugen
10:20-10:25: Spørsmål
10:25-10:45: Farmasøyt fra Lovisenberg Diakonale sykehus om legemidler og matlyst- er det håp for livsstilsendring?
10:45-10:50: Spørsmål
10:50-11:05: Gita Aspen fra Unge Kokker om Digimat og hva dette sier om brukergruppa vår?
11:05-11:10: Spørsmål
11:10-11:15: Vel hjem og avslutte

Arrangør
Bydel St Hanshaugen, Bydel Sagene og Lovisenberg Sykehus

Målgruppe
Helsepersonell og andre som jobber innen rus og psykiatri og som er opptatt av god ernæring for brukerne og pasientene sine

Mål for arrangementet
Øke ernæringskompetanse slik at brukere og pasienter får det bedre

Påmeldingsfrist
06. desember 2022 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Kristine Nordkvelle ([email protected])

Bevertning
Ta med egen kaffe

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding: [email protected]

13. desember 2022
09:50 - 11:15
På Teams i hele Norge! Alle påmeldte får Teams-link

Påmelding

Ledige plasser