Fag- og forskningsdagen 2023 for sykepleietjenesten i Helse Sør Øst

Velkommen til fag- og forskningsdagen for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst 11 mai 2023. En dag med faglig påfyll, inspirasjon og kunnskapsdeling for sykepleiere i utdanningsinstitusjoner og spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Klikk her for å se programmet (PDF)

Arrangør
Sykehuset i Vestfold HF

Målgruppe
Sykepleiere i utdanningsinstitusjoner og spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Mål for arrangementet
Faglig påfyll, inspirasjon og kunnskapsdeling for sykepleiere

Påmeldingsfrist
28. april 2023 kl 12.00

Pris
Student: 1500kr
Ordinær deltager: 1500kr
Intern ansatt – SiV: 1500kr (internoverføres i etterkant)

Kontaktperson for arrangementet
Helena P Nilsen (helena.nilsen@siv.no)
Linn Grimestad Nordbø (linn.nordbo@siv.no)

Bevertning
Frokost ved oppmøte, pausemat, lunsj

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

11. mai 2023
08:15 - 16:30
Scandic Park Hotel Sandefjord, Strandpromenaden 9