Fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst 2021

Sykepleie i pandemi og krisetid og den nye digitale hverdagen

Fag- og forskningsdagene er en årlig Helse Sør-Øst konferanse som i år gjennomføres digitalt. Konferansen kan derfor åpnes opp for nasjonal deltakelse.
Du ønskes velkommen og kan bruke denne konferansen til inspirasjon og refleksjon  for deg selv og sammen med dine kollegaer. Meld deg på som enkeltperson eller som en gruppe fra din arbeidsplass.
Endelig program kommer. Deltagere får tilsendt lenke i forkant av konferansen.

Facebook side: https://www.facebook.com/fagogforskningsdagene

Facebook arrangement: https://www.facebook.com/events/126583002751538/

Instagram konto: https://www.instagram.com/fagogforskningsdagene/

Arrangør
Akershus universitetssykehus i samarbeid med øvrige sykehus i Helse Sør Øst

Målgruppe
Ansatte i sykepleiertjenesten både ved sykehus, kommuner og ved universitet og høgskoler

Mål for arrangementet
Synliggjøre sykepleiefaglige temaer og dele fagutvikling og forskning

Påmeldingsfrist
10. september 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Digital enkeltperson: 790 kr
  • Digital kollegagruppe: 1490 kr
  • Digital enkeltperson – Ahus ansatt: 790 kr (internkonteres)
  • Digital kollegagruppe – Ahus ansatte: 1490 kr (internkonteres)

Kontaktperson for arrangementet
Heidi Ness Johnsen ([email protected])
Heidi Skutlaberg Wiig ([email protected])
Catrin Bråthen ([email protected])

Vedlegg

Abstraktinvitasjon
Abstraktmal
Teaser – Power Point
Kontaktpersoner ved sykehuset

Brukerstøtte ved påmelding[email protected]
Brukerstøtte ved webinar: 

22. september 2021
12:00 - 12:00
Digital livesending fra Studio 5 i Nydalen

Påmelding

For Ahus-ansatte: Skriv inn ditt kostnadssted (hør med nærmeste leder)

Ledige plasser