Fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst 2021

Sykepleie i pandemi og krisetid og den nye digitale hverdagen

Fag- og forskningsdagene er en årlig Helse Sør-Øst konferanse som i år gjennomføres digitalt. Konferansen kan derfor åpnes opp for nasjonal deltakelse.
Du ønskes velkommen og kan bruke denne konferansen til inspirasjon og refleksjon  for deg selv og sammen med dine kollegaer. Meld deg på som enkeltperson eller som en gruppe fra din arbeidsplass.

Deltagere får tilsendt lenke i forkant av konferansen.

Klikk her for å se programmet for dagen

Klikk her for oversikt over videopresentasjoner Fag- kvalitet og forbedring

Klikk her for oversikt over videopresentasjoner Forskning

I tillegg til programmet vil det bli presentert flere prosjekter og studier hvor innholdet blir gjort tilgjengelig digitalt

De digitale presentasjonene blir tilgjengelig og kan sees når du ønsker i løpet av den 22. og 23. september eller i løpet av den første måneden etter konferansen.

INFORMASJON og TIPS Til deg som har fått antatt ditt abstrakt og skal presentere innholdet digitalt:

Facebook side: https://www.facebook.com/fagogforskningsdagene

Facebook arrangement: https://www.facebook.com/events/126583002751538/

Instagram konto: https://www.instagram.com/fagogforskningsdagene/

Arrangør
Akershus universitetssykehus i samarbeid med øvrige sykehus i Helse Sør Øst

Målgruppe
Ansatte i sykepleiertjenesten både ved sykehus, kommuner og ved universitet og høgskoler

Mål for arrangementet
Synliggjøre sykepleiefaglige temaer og dele fagutvikling og forskning

Påmeldingsfrist
15. september 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Digital enkeltperson: 790 kr
  • Digital kollegagruppe: 1490 kr
  • Digital enkeltperson – Ahus ansatt: 790 kr (internkonteres)
  • Digital kollegagruppe – Ahus ansatte: 1490 kr (internkonteres)

NB! Skal man melde på én  digital kollegagruppe  skal kun ETT navn legges inn ved påmelding. 

Kontaktperson for arrangementet
Heidi Ness Johnsen ([email protected])
Heidi Skutlaberg Wiig ([email protected])
Catrin Bråthen ([email protected])

Vedlegg

Teaser – Power Point
Kontaktpersoner ved sykehuset

Brukerstøtte ved påmelding[email protected]
Brukerstøtte ved webinar: 

22. september 2021
12:00 - 12:00
Digital livesending fra Studio 5 i Nydalen