Fag- og tjenesteutviklingskonferanse Østfold

Velkommen til Fag- og tjenesteutviklingskonferansen 2022! Konferansen er et samarbeid mellom Statsforvalteren, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, KS Viken, Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Viken. Tema for årets konferanse er “Løsningene ligger i Østfold-fellesskapet”

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Viken (Østfold)

Målgruppe
Ledere, ansatte og studenter i kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner

Mål for arrangementet
Erfaringsutveksling om gode tjenester, fagutviklings- og forskningsprosjekter innen helse- og omsorgssektoren i Østfold-regionen.

Påmeldingsfrist
23. november 2022

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis – bindende påmelding.
Deltakere som uteblir uten å melde forfall vil bli fakturert med 1000,-.

Program
Program for konferansen finner du her!

Kontaktperson for arrangementet
Ingvild Dalager Hammerstad ([email protected])

Bevertning
Kaffe, te og lunsj

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

29. november 2022
08:30 - 15:00
Quality Hotell Sarpsborg Bjørnstadveien 12, 1712 Grålum