Fagdag barn og unge med kreft

Kommunene i Vestfold og Grenland samarbeider om å arrangere en fagdag for alle fysio- og ergoterapeuter som jobber med barn og unge. Temaet er barn og unge som har eller har hatt kreft. Se program for mer informasjon om faglig innhold.

Arrangør
Samarbeid mellom kommunene i Vestfold og Grenland

Målgruppe
Fysio- og ergoterapeuter som jobber med barn og unge kommunalt, i Vestfold og Grenland.

Mål for arrangementet
Økt kompetanse innen fagområdet og bygge nettverk på tvers av kommunene.

Påmeldingsfrist
23. desember 2022 kl 16.00

Grunnet begrensning i antall plasser ber vi påmeldte om å melde seg av hvis de ikke kan.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Elisabeth Olstad (elisabeth.olstad@larvik.kommune.no)

Bevertning
Lunsj

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

27. januar 2023
08:30 - 15:00
Sandefjord Medisinske senter (auditoriet) Skiringssalsveien 26 3208 Sandefjord