Fagdag – barn som pårørende

Velkommen til fagdag om temaet barn som pårørende. Når et familiemedlem blir alvorlig syk, skadet eller dør endres på så mange måter en hel families hverdag. Situasjonen kan oppleves overveldende og barn trenger å bli sett og hørt i hvordan de opplever sin hverdag i en endret familiesituasjon.

På årets fagdag vil ulike aktører fortelle om sine erfaringer og hvordan de møter barn som er pårørende.

Se program for dagen her. 

Arrangør:
Sykehuset i Vestfold HF

Målgruppe:
Barneansvarlige, seksjonsledere, avdelingsledere og alle som er interessert i barn som pårørende og deres situasjon

Mål for arrangementet:
Økt kompetanse og innsikt i arbeidet med barn som pårørende

Arrangementssted:
Store auditoriet i U1 ved Sykehuset i Vestfold
Halfdan Wilhelmsens allé 17
Tønsberg

Bevertning
Enkel lunsj

Pris for arrangementet

  • Gratis for ansatte på sykehuset i Vestfold HF
  • Kr 250,- for eksterne deltagere

Kontaktperson:
Linn Nordbo

Påmelding til arrangementet finner du her 

13. november 2019
08:30 - 15:00
Sykehuset i Vestfold Halfdan Wilhelmsens allé 17, Store auditoriet U1