Fagdag etikk

Samarbeid om etisk kompetanseheving, KS og Utviklingssentrene i Vestfold og Telemark ønsker med denne dagen å sette fokus på etikk og pårørendearbeid.

Henrik Syse, filosof, forfatter foredragsholder og forsker, innleder dagen med tema: «om å møte den pårørende: Etiske og filosofiske tanker om å være innenfor, utenfor og midt imellom».

Se invitasjon (PDF)

Arrangør
Samarbeid om etisk kompetanseheving, KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste Vestfold og Telemark

Målgruppe
Ansatte i kommunens helse-, sosial- og helsetjenester, Vestfold og Telemark

Mål for arrangementet
Økt fokus på etiske utfordringer i arbeidshverdagen

Påmeldingsfrist
10. november 2019

Bevertning
Det serveres lunsj, kaffe og te

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet 
Beate Rising
Anita Nilo

Tekniske problemer og brukerstøtte
[email protected]

19. november 2019
08:30 - 15:30
Torp konferansesenter Bottenveien 5 3241 Sandefjord