Fagdag Føde-barsel og Nyfødtintensiv (alt. 1)

Fagdagen er dessverre avlyst etter råd fra smittevern-overlege ved Sykehuset i Vestfold.

Nyfødtintensiv og føde-barselenheten ved Sykehuset i Vestfold inviterer til fagdag 10. mars og 17.mars 2020. Det vil være likt program begge dagene. Fagdagen er obligatorisk for ansatte ved nyfødtintensiv og føde-barsel, men vi vil gjerne invitere kollegaer fra kommunehelsetjenesten til å være med på denne dagen.

Programmet for dagen er todelt; før lunsj er tema «En god start for amming», etter lunsj er temaet «Sårbare familier». God oppfølging av familiene forutsetter et godt samarbeid, og forståelse for hverandres arbeid, mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i noen tilfeller barneverntjenesten.

Her finner du programmet.

Arrangør
Føde-barsel og Nyfødtintensiv Sykehuset i Vestfold

Målgruppe
Jordmødre, barnepleiere, nyfødtsykepleiere, helsesykepleiere, ansatte i barnevernet

Mål for arrangementet
Større kunnskap om amming. Bedre samarbeid og kommunikasjon angående “Sårbare familier”.

Påmeldingsfrist
25.02.2020 utsatt til 06.03.2020.

Pris for arrangementet
Gratis for ansatte på Føde-barsel og nyfødtintensiv. Eksterne deltakere betaler kr 200.

Kontaktperson for arrangementet
Nina Herholdt Høyer [email protected]

Bevertning
Kaffe/te, lunsj (pizza), sjokolade og frukt

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

10. mars 2020
09:15 - 15:00
Auditoriet i U1, Sykehuset i Vestfold