Fagdag LOVePROM

Temaet for dagen er bruk av systematisk utfallsmonitorering og tilbakemeldingsverktøy. Dagen vil kombinere faglig inspirasjon med konkret utveksling av erfaringer med løpende evaluering av prosess og utfall i behandling.
Det vil blant annet bli innlegg fra ledende forskere på psykoterapi og tilbakemelding i behandling, slik som professor Bruce Wampold og professor Ole Andre Solbakken. I tillegg vil det bli innlegg fra behandlere og ressurspersoner i ulike helseforetak som har jobbet med utfallsmonitorering og tilbakemelding i klinisk praksis. Dagen vil ha et særskilt fokus på kjernebatteriet kjent som “DelMedMeg”, implementeringen og den kliniske bruken av dette.

Klikk her for å se programmet for dagen

Arrangør
LOVePROM–samarbeidet.

Målgruppe
Ledere og behandlere som jobber med eller skal i gang med å implementere og bruke «kjernebatteriet DelMedMeg» og/eller andre tilbakemeldingsverktøy i klinisk praksis.

Mål for arrangementet
Faglig inspirasjon og utveksling av erfaring med bruk og implementering av “kjernebatteriet DelMedMeg”.

Påmeldingsfrist
16. januar 2023 kl 12.00

Deltagere
Påmelding er nå stengt for fysisk deltakelse. Det er fortsatt mulighet til å melde seg på som digital deltaker. Ønsker du fysisk deltakelse kan du sende en mail til Jorunn.Marie.Rorvik@ahus.no

  • Fysisk deltagere: 240 plasser
  • Digital deltagere: Ubegrenset
  • Lenke sendes ut i forkant til de som har meldt seg på digitalt

Ved å melde deg på Fagdagen godtar du at vi oppbevarer kontaktopplysninger om deg.  Formålet med opplysningene er å administrere og tilrettelegge arrangementet og sende ut eventuelle presentasjoner i etterkant. Opplysningene vil ikke bli delt med andre aktører.

Dersom du ikke ønsker å motta e-post i forbindelse med Fagdagen, kan du melde deg av ved å sende en e-post til Jorunn.Marie.Rorvik@ahus.no

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet

Bevertning
Det serveres enkel lunsj, kaffe og te

Brukerstøtte ved påmeldingkontakt@kompetansebroen.no

18. januar 2023
09:30 - 16:30
Auditoriet Frontbygget Akershus universitetssykehus Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen