Fagdag om samarbeid for barns beste

Ahus inviterer til samhandlingsfagdag mellom sykehus og kommune om hvordan ta vare på pasientens barn, søsken og familie. Vi ønsker å inspirere og videreutvikle felles forståelse knyttet til pasientens barn og familie.

Dette er dagen for deg som er i funksjonen barneansvarlig og eller i en hverdag hvor du møter barn som sliter og/eller er pårørende. Se program for dagen her.

Arrangør: Avdeling for Samhandling og helsefremming, Ahus
Målgruppe: Alle ansatte i kommune, sykehus som er knyttet til pasientens barn, familie
Mål for kurset: Inspirasjon og økt felles forståelse på tvers av forvaltningsnivåene

Kontaktperson: Tove Bergh   tove.bergh@ahus.no

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

Praktisk info:
– Det serveres kaffe/te
– Lunsj medbringes eller kjøpes i kantinen
– Gratis deltakelse
– Påmeldingsfrist: 15.11.2019
– Maks antall deltakere: 255

27. november 2019
09:00 - 15:30
Auditoriet i 1. etasje (ved hovedinngangen), Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog